Буховець Божена Олегівна

Посада і місце роботи:
Спеціаліст з фізичної реабілітації у Центрі Раннього Втручання.
Освіта:
ООБМУ, ЮНПУ ім. К.Д.Ушинського; фахівець з фізичної реабілітації, логопед-дефектолог. Загальний стаж роботи в фізичній реабілітації(фізичній терапії ) 11 років.
Приймала участь у таких тренінгах:

– «Поведінкова терапія нетипової поведінки у дітей»;
– «Основи технології раннього втручання»;
– «Функціональні цілі в сенсорній інтеграції, практичне застосування у
повсякденному житті елементів сенсорної інтеграції»;

Публікації:

1.Буховець БО. Програма фізичної реабілітації дітей з ДЦП з використанням Бобат-терапії. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018;6(100):817. Фахове видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

2. Буховець БО, Романчук ОП. Оцінка психофізичного стану дітей при корекції рухових порушень. В: Психологічні, педагогічні і медико біологічні аспекти фізичного виховання і спорту. Матеріали 6-ї Міжнар. електрон. наук.-практ. конф.; 2015 Квіт 20-24; Одеса. Одеса; 2015. с. 329-33. Особистий внесок здобувача полягав у дослідженні ефективності застосування засобів Бобат-терапії в програмі фізичної реабілітації дітей з ДЦП. Внесок співавтора полягав у теоретичному обгрунтуванні застосування засобів Бобат-терапії.

3. Буховець БО. Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку 3–4 років з руховими розладами засобом Бобат-терапії. В: Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту. Матеріали 7-ї Міжнар. електрон. наук. практ. конф.; 2016 Квіт 25 29; Одеса. Одеса; 2016. с. 267-72.