Грубник Людмила

Посада і місце роботи:

Член громадської організації, фізичний терапевт, лікар фізичної реабілітаційної медицини

Освіта:

Бакалавр, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018 рік, психолог

Досвід роботи:

ЧП «Экспертмедцентр» Посада: медична сестра

КУ «Одеській обласний медичний центр психічного здоров’я» Посада: лікар- інтерн, медичний психолог

ТОВ Універсальна агенція «Про-фарма» Посада: спеціаліст по роботі з клієнтами відділу продажу Департаменту рецептурних препаратів гастроентерологічного направлення

КУ «Одеській обласний медичний центр психічного здоров’я» Посада: практичний психолог

КУ «Одеській обласний медичний центр психічного здоров’я» Центр Раннього Втручання Посада: лікар-фізіотерапевт

Участь у тренінгах та семінарах з підвищення кваліфікації:

«Розлади аутистичного спектру: сучасні підходи до діагностики та корекції»

«Поведінкова терапія нетипової поведінки у дітей» (2 блоки)

«Альтернативна та додаткова комунікація»

«Альтернативна та додаткова комунікація» – (Одесса, Украина)

«Основи DIR и практичні аспекти Floortime»

«Введення сенсорної інтеграції в повсякденне життя дітей з затримкою психофізичного розвитку» «Внутрішня оцінка якості надання послуги раннього втручання»

Основы еды и питья. Основы тотального общения. Рот моторики – (Амстердам, Нидерладны)

Проблемы сенсорной обработки и поведения, как распознать проблемы в сенсорной интеграции и как вы можете изменить это поведение с помощью Motor Meter – (Амстердам, Нидерладны)

Приймала участь у міжнародних конференціях:

Курс ICF \ CAP (Міжнародна класифікація і функціонування людини \ Профіль потенціалу) (Одеса, Україна) (2017)

Підготовка тренерів и супервізорів (ТдТС) на основі Посібника з гуманітарної допомоги Програми Дій ВООЗ відносно ліквідації прогалин у Галузі охорони психічного здоров'я mhGAP-HIG дає право здійснення методичного супроводу и супервізії (Одеса, Україна)(2017)

«Будуємо фундамент розвитку дитини за допомогою АВА: Гра, комунікація, мова »(Одеса, Україна) (2017)

«Сучасні теоретичні та практичні аспекти розв’язання і впровадження стратегії розвитку народної та нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я» – (Київ, Украина) (2017)

«Основні стратегії взаємодії із дітьми із особливими освітніми потребами в рамках підготовки фахівців до роботи у закладі освіти» – (Умань, Україна)(2018)

«Альтернативна та додаткова комунікація: нові можливості використання елементів сенсорної інтеграції в роботі з дітьми з особливими потребами» (Умань, Україна) (2018)

«Поведінкова терапія нетипової поведінки у дітей» (Одеса, Україна) (2019)

«Внутрішня оцінка якості надання послуги раннього втручання» – (Одеса, Україна) (2019)

«Введення сенсорної інтеграції в повсякденне життя дітей з затримкою психофізичного розвитку» – (Одеса, Україна)(2019)

«Поведінкова терапія нетипової поведінки у дітей» – (Одеса, Україна) (2019)

«Педіатрична фізична терапія» – (Київ, Україна)(2019)

«Основи їжі і пиття. Основи тотального спілкування. Моторні навики рта» – (Амстердам, Нідерладни) (2019)

«Проблеми сенсорної обробки і поведінки, як розпізнати проблеми в сенсорної інтеграції та як ви можете змінити цю поведінку за допомогою Motor Meter»- (Амстердам, Нідерладни)(2019)

Професійна підготовка тренерів Раннього Втручання «Раннє Втручання: рекомендовані практики, від рефлексії до практики» (дає право проводити супервізії в Ранньому Втручанні) (Київ, Україна(2019).

Публикації:

Постер: Аугментативна і Альтернативна комунікація для дівчинки з синдромом Корнелії Де Ланге

Постер: Адаптація простору вдома з метою розвитку дитини в рутинах

Постер: Продовження комунікації після завершення програми раннього втручання

Тезисы: Підтримка розвитку аугментативної та альтернативної комунікації під час переходу з раннього втручання в інклюзивну освіту

Тезисы: Професійна компетенція фахівців в Ранньому Втручанні

Функції в РВ:

У відповідності з завданнями, які стоять перед Центром, фізичний терапевт зобов`язаний:

1. Вести спільний плановий прийом сімей.
2. Виявляти дітей з проблемами розвитку та/або ризиком їх виникнення.
3. Проводити необхідну діагностичну та корекційну роботу в межах професійної компетентності в програмі раннього втручання.
4. Брати участь в складанні індивідуального сімейного плану раннього втручання.
5. Сумісно з іншими спеціалістами Центру приймати участь в розробці програми раннього втручання, з урахуванням пріоритетів родини.
6. Сумісно з іншими спеціалістами Центру та в партнерстві з батьками проводити групові та індивідуальні заняття.
7. Брати участь у супервізіях та командних обговореннях.
8. Проводити сімейне консультування та навчання батьків доступним методам і прийомам позіціонування, ерготерапії для покращення якості щоденного життя родини з дитиною.
9. Активно використовувати в своїй роботі передові технології навчання (комп`ютерні, тестові програми).
10. Забезпечувати в роботі тісний зв`язок та спадкоємність з фахівцями сфери медицини, соціального захисту, освіти. Надавати консультативну та методичну допомогу фахівцям КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міської ради з питань раннього втручання.
11. Вести документацію за встановленим зразком.

12. Проводити серед населення і працівників пропаганду впровадження послуги раннього втручання всіма доступними засобами.
13. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, вимог охорони праці.
14. Дотримуватись вимог санітарно-гігієнічного режиму.
15. Забезпечувати збереження обладнання та майна Центру.
16. Розповсюджувати ідеї раннього втручання, знання з проблем раннього втручання.